Ergonomic là gì?

Ergonomics đặt các đặc điểm nhân trắc học và hành vi của con người vào trung tâm thiết kế.

Trong quá trình lao động, 3 yếu tố: con người – đối tượng kỹ thuật – môi trường lao động luôn tác động đến nhau. Con người tạo ra và sử dụng các công cụ, phương tiện lao động, đồng thời họ chịu tác động trở lại của công cụ và các yếu tố môi trường mà họ làm việc.

Thế nên, việc nghiên cứu sự tương thích giữa các yếu tố trên để bảo đảm năng suất, chất lượng, an toàn và tiện nghi là cực kỳ quan trọng. Từ đó hình thành nên một ngành khoa học mới – Ergonomic.

Ergonomic là gì?

Ergonomic dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Công thái học. Thuật ngữ này là từ ghép lại của tiếng Hy Lạp, trong đó “ergon” là công việc, và “nomoi” có nghĩa là quy luật tự nhiên.

Như vậy, Ergonomic là một môn khoa học nghiên cứu về sự tương thích giữa con người và hệ thống công việc, tinh chỉnh thiết kế sản phẩm để tối ưu hóa sử dụng. Từ đó, áp dụng vào việc thiết lập môi trường làm việc giúp cải thiện năng suất, sức khỏe, an toàn của mọi người, cũng như thúc đẩy sự tương tác hiệu quả giữa con người, công nghệ và môi trường.

Ergo
Ergo
Vậy Ergonomic dựa trên những yếu tố nào?

Ergonomic nghiên cứu 2 đối tượng: con người và hệ thống công việc.

Nói về con người, Ergonomic nghiên cứu các đặc điểm nhân trắc học (hình dáng, kích thước, cấu tạo, đặc điểm giải phẫu…), các đặc điểm sinh lý, cơ sinh (chiều cao, cân nặng, sức mạnh cơ bắp, khả năng thính giác, thị giác, cảm giác…) và các đặc điểm tâm lý như nhận thức, trí nhớ, lý luận và cảm xúc; cách tương tác với các sản phẩm, hệ thống và môi trường.

Nói về hệ thống công việc, Ergonomic nghiên cứu các công việc cần làm của những đối tượng lao động khác nhau, các động tác, thao tác, phương pháp, quy trình làm việc của họ, các dụng cụ, thiết bị, máy móc, bố trí chỗ làm việc và môi trường nơi làm việc.

Trên đây là những khái niệm cần phải biết về Ergonomic để doanh nghiệp có thể dễ dàng ứng dụng và tạo ra một môi trường thân thiên, hiệu quả.