Vị trí

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc

Cung cấp và lắp đặt ghê Freedom và ghế World (Humanscale)

Thời gian hoàn thành

12/2018