Vị trí

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc

Cung cấp và lắp đặt ghế Liberty (Humanscale) và ghế Kruze (Boss Design).

Thời gian hoàn thành

12/2017