Vị trí

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc

Cung cấp và lắp đặt bàn Timetable, ghế Occo và ghế Aline (Wikhahn)

Thời gian hoàn thành

11/2017